Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.          AKCEPTUJĘ

Senacka Komisja Środowiska na posiedzeniu 14 stycznia 2020 r. rozpatrzyła nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydłuża ona do 30 czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej.Senatorowie opowiedzieli się za kolejnymi zmianami dotyczącymi m.in. Bazy Danych Odpadowych.  Senacka komisja zaproponowała przedłużenie terminu sprawozdawczości dot. odpadów, m.in. dla samorządów, czy wprowadzenie obliga sporządzania ewidencji odpadów w przypadku awarii Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska 9 stycznia 2020 r. zarekomendowały przyjęcie przez Senat specustawy ws. ASF bez poprawek.

- To atak na Senat i na Marszałka Senatu – w ten sposób Marszałek Izby, prof. Tomasz Grodzki odniósł się do próby przekupienia jego byłego pacjenta w zamian za fałszywe oczernienie go. Na konferencji prasowej Marszałek wezwał Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pomocy w wyjaśnieniu tej sprawy.  Pełnomocnik Marszałka, mec. Jacek Dubois poinformował, że złożone też zostało w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zamachu na konstytucyjny organ RP, jakim jest Marszałek Senatu.

Połączone senackie komisje - Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji omawiały nowelizację ustaw sądowych, która przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Podczas posiedzenia przedstawiono szereg krytycznych opinii wobec tych propozycji ustawowych.

18 grudnia 2019 r. zakończył się drugi dzień 2. posiedzenia Senatu. Izba odrzuciła nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz z poprawkami przyjęła nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i zmieniła składy swoich komisji senackich.