Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.          AKCEPTUJĘ

Podczas 31. posiedzenia 8 października br. Senat przyjął rezolucję o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Izba uznała w niej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października br. w sprawie wyższości prawa Unii Europejskiej nad prawem polskim za niezgodne z podstawowymi zasadami Konstytucji RP i sprzeczne z wymogami polskiej racji stanu. W rezolucji Senat wyraził obawę, że orzeczenie, wydane przez – jak czytamy w uchwale – Trybunał kontrolowany przez partię rządzącą – stanowi prawny wstęp do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Rezolucja przyjęta została większością 51 głosów, 47 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W rezolucji Senat wyraża przekonanie, że Konstytucja RP i prawo UE nie stoją w sprzeczności, a odnosząc się do tych samych wartości - wolności, godności jednostki, solidarności społecznej i rządów prawa – uzupełniają się. „Tak długo, jak Rzeczpospolita Polska, z woli Narodu wyrażonej w referendum, jest członkiem Unii Europejskiej, prawo europejskie winno być w naszym kraju przestrzegane. Nieuznawanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza otwarcie drogi do opuszczenia Unii przez Polskę. Taki krok, zapowiadany przez niektórych przedstawicieli obozu rządzącego, Senat uznaje za jednoznacznie sprzeczny z polską racją stanu” – czytamy w dokumencie.

W ocenie senatorów obecny kryzys w stosunkach z Unią Europejską „wywołany jest jedynie próbami polityków ugrupowań rządzących, w tym zwłaszcza kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, do podporządkowania sobie niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, z Sądem Najwyższym włącznie”. „Próby poddania sądów kontroli władzy politycznej są sprzeczne zarówno z Konstytucją Rzeczypospolitej, jak i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej” – zaznaczono w rezolucji. Jak czytamy, taka polityka już spowodowała opóźnienie w przekazaniu Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy UE, a w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego wstrzymania wypłaty ogromnych środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym dopłat dla rolników i środków dla samorządów.

Senat podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski, a w interesie obywateli Rzeczypospolitej jest korzystanie z praw i wolności zapisanych w traktatach europejskich. „Tych praw trzeba wspólnie bronić” – czytamy w rezolucji. Senatorowie zadeklarowali, że Izba będzie stać na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej.