Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.          AKCEPTUJĘ

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zdecydowała o wprowadzeniu 6 poprawek do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie uznali za zasadne wykreślenie z ustawy art. 2. Ocenili, że stawiał on w pozycji uprzywilejowanej Spółki Skarbu Państwa zarządzające krytyczną infrastrukturą energetyczną względem innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w tym zakresie. Przepis zakładał, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mógłby bez przetargu przekazywać spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE. Pozostałe pięć poprawek ma charakter legislacyjno-redakcyjny.

Ustawa przedłuża do 31 grudnia 2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z OZE, czyli z odnawialnych źródeł energii. Ogranicza obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii w małych instalacji poprzez zwiększenie zmianę definicji małej instalacji. Zwiększa ona maksymalną moc elektryczną zainstalowaną z 500 kW do 1 MW, a maksymalną moc osiągalną cieplną w skojarzeniu z 900 kW do 3 MW. Przedsiębiorcy, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Ustawa przewiduje też zmiany w zakresie planowania przestrzennego, instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (dotychczas 100 kW) powinny zostać uwzględnione w studium zagospodarowania przestrzennego danej gminy i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyjątki to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.