KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK
wtorek, 02 sierpnia 2016 12:12

Inaugurujemy kolejną edycję honorującą wybitne osiągnięcia kobiet z niepełnosprawnościami. Konkurs organizowany jest od roku 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót ?Lady D.? pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled ? Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. ? kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Kandydatury można zgłaszać do 7 września 2016 roku.

 

- Pamiętam, że na zaproszenie inicjatora Marka Plury, prowadziłem wtedy jeszcze tylko na Śląsku jedną z gal finałowych Lady D., poznałem wtedy śp. Krystynę Bochenek. Świetną i rzutką kobietę, oboje mówiliśmy, iż pozytywne przykłady zachęcają innych do dobrych praktyk ? podkreśla Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, członek kapituły konkursu. Za jego przeprowadzenie w województwie dolnośląskim odpowiada profesor i poseł Alicja Chybicka, a także posłanki Joanna Augustynowska i Elżbieta Stępień.

 

Pomysłodawcą Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek jest Marek Plura, dziś poseł do Parlamentu Europejskiego. W 2002 r. zorganizował on pierwszą edycję konkursu na Śląsku, a pierwszą przewodniczącą kapituły była senator Krystyna Bochenek (od 2012 r. roku impreza nosi jej imię). Przez pierwsze lata konkurs miał charakter regionalny. Po 2007 r., kiedy Marek Plura był już posłem na Sejm RP, inicjatywa nabrała szerszego zasięgu, a w 2011 r. gala finałowa Lady D. odbyła się po raz pierwszy w Warszawie, w gmachu Sejmu.

 

- Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji marzeń, wiem to z wielu lat pracy i współpracy z dziećmi i rodzicami. Dlatego mam nadzieję, że będziemy mieli wielki ból głowy z wyborem kandydatek w 4 kategoriach ? podkreślała profesor Alicja Chybicka. Najmniejszych wątpliwości w zaangażowanie się nie miały też pozostałe dwie posłanki. ? Lady D. to genialna inicjatywa ? pokazuje, że bariery są tylko w naszych głowach ? konkludowały zgodnie Joanna Augustynowska i Elżbieta Stępień. Do kapituły konkursu zaproszone zostały też organizacje pozarządowe, m.in.: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie oraz dolnośląski oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 
Msza św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski z udziałem marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu oraz posłów
czwartek, 28 lipca 2016 00:00

Marszałek Sejmu wraz z członkami Prezydium Sejmu i posłami uczestniczyli dziś we mszy świętej dziękczynnej za chrzest Polski przed 1050. laty w sanktuarium na Jasnej Górze. W uroczystości udział wzięli także m.in. prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło wraz z członkami Rady Ministrów oraz licznie przybyli wierni.

 

Uroczystą liturgię poprzedziło wykonanie ?Bogurodzicy? - najstarszej polskiej pieśni religijnej związanej z początkiem chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.

 

W homilii Papież Franciszek odniósł się do wielowiekowej i niełatwej historii Polski - Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności (?) Tutaj na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie Maryja oferuje nam swoja bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia (?) Pomyślmy o wielu synach i córkach Waszego narodu: męczennikach, którzy sprawili, że zajaśniała bezbronna moc Ewangelii, o ludziach prostych, a jednak niezwykłych, którzy potrafili świadczyć o umiłowaniu Boga (?) jak Jan Paweł II i święta Faustyna. Ojciec Święty nawiązał także do rocznicy Chrztu Polski - Znamienne jest, że obecna rocznica chrztu Waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia. (?) myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z Waszym narodem, biorąc go za rękę, tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna i towarzysząc mu w wielu sytuacjach.

 

Wczoraj Ojciec Święty Franciszek spotkał z polskimi władzami, korpusem dyplomatycznym oraz pielgrzymami na Wawelu.

Papież Franciszek przybył do Polski na organizowane - już po raz 31 Światowe Dni Młodzieży - w Krakowie w dniach 26 - 31 lipca br. Pierwszy raz w 1985 r. zainicjował je św. Jan Paweł II w Rzymie. Według Komitetu Organizacyjnego ŚDM udział w tym wydarzeniu potwierdziło ponad 350 tys. uczestników ze 187 krajów. W Polsce były już raz zorganizowane w 1991 roku w Częstochowie.

 

Rok 2016 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Jak czytamy w uchwale - Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu.

 
Parlamentarzystki PO za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego
środa, 06 lipca 2016 20:39

Parlamentarzystki Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej w Sejmie apelowały by nie naruszać obowiązującej ustawy wypracowanej 23 lata temu, która stanowi, że aborcji można dokonywać w ściśle określonych przypadkach. Zaprotestowały przeciw zapisom obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującym aborcji, który trafił do laski marszałkowskiej.

Pierwsza wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz wskazała, że od 1993 roku obowiązuje w Polsce kompromis aborcyjny, który wypracowano również przy udziale strony kościelnej. - Dzisiaj naruszenie tego kompromisu, wprowadzenie ustawy, która całkowicie zakazuje aborcji w Polsce, to kolejny etap radykalizacji życia publicznego w Polsce. Dzisiaj ustawą nie można zastąpić sumienia każdej z nas, Polki, która w tym kraju mieszka, która ten kraj kocha i która wie, że to we własnym sumieniu podejmuje najtrudniejsze decyzje" - mówiła.

 

Joanna Mucha podkreśliła, że "projekt niesie za sobą konsekwencje, które dla wielu osób nie są dostrzegane". - Nie mówię tylko o tym, że podziemie aborcyjne zejdzie jeszcze głębiej czyli zabiegi aborcji będą wykonywane w jeszcze bardziej niebezpiecznych warunkach narażając życie i zdrowie kobiet - zaakcentowała posłanka. Zaznaczyła, że "wprowadzenie przepisów, które zaproponowano w projekcie obywatelskim spowoduje też zaprzestanie wykonywania badań prenatalnych, służących diagnostyce płodu, m.in. po to by w trakcie ciąży móc leczyć ewentualne jego schorzenia.

- Pamiętajmy o tym, że ta ustawa spowoduje de facto całkowity zakaz in vitro w Polsce - zasygnalizowała Joanna Mucha.

Monika Wielichowska wskazała, że w kwietniu Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska "złożył projekt uchwały Sejmu w sprawie poszanowania kompromisu aborcyjnego". - W uchwale apelujemy o to, żeby utrzymać kompromis; żeby nie eskalować ideowych sporów; żeby nie wszczynać światopoglądowego zamieszania. Nie ma naszej zgody na to, żeby ciążę prowadził nie lekarz, a prokurator" - podkreśliła posłanka.

 
40. rocznica protestów robotników w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku
czwartek, 23 czerwca 2016 20:07

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 40. rocznicę protestów z 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku składa hołd demonstrantom oraz ofiarom represji i ich rodzinom - czytamy w uchwale, którą posłowie przyjęli dziś przez aklamację. Sejm przypomniał, że 40 lat temu w czerwcu Polacy po raz kolejny otwarcie sprzeciwili się komunistycznej władzy ? przez kraj przetoczyła się fala strajków i demonstracji ulicznych.

Jak napisano w uchwale, w efekcie wprowadzonej przez rząd drastycznej podwyżki cen artykułów spożywczych na ulice kilku polskich miast wyszło co najmniej 80 tys. pracowników zakładów przemysłowych. ? Protesty, zwłaszcza te w Radomiu i Ursusie, zostały brutalnie spacyfikowane, a władza nazwała ich uczestników ?warchołami? ? czytamy w dokumencie.

W uchwale Sejm zwrócił uwagę na okrutne represje, jakim poddano zatrzymanych i aresztowanych. ? Zastosowano wobec nich tzw. ?ścieżki zdrowia?, byli bici, więzieni, wyrzucani z pracy. Wielu zostało inwalidami, często bez środków do życia ? głosi dokument. Jak napisano, kilkadziesiąt osób otrzymało wyroki więzienia bez zawieszenia, nawet do 8-10 lat. - Wśród ofiar znalazł się także ks. Roman Kolarz, który błogosławił robotniczy pochód, za co został zamordowany przez bezpiekę - czytamy w uchwale. Posłowie podkreślili też, że winni represji uniknęli odpowiedzialności, a zbrodnie komunistyczne przedawniły się.

- Protesty w 1976 r. bezpośrednio przyczyniły się do powstania Komitetu Obrony Robotników, a następnie kolejnych organizacji demokratycznej opozycji ? napisano w dokumencie. Sejm przypomniał również, że protesty te stworzyły podstawę do zbudowania solidarności między wszystkimi grupami społecznymi w Polsce.

 
Pismo do ministra zdrowia
wtorek, 14 czerwca 2016 00:00

Wrocław, 14.06.2016 r

Pan

Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z licznymi pismami od położnych w związku z zapowiadanymi zamianami w sektorze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz nowym pilotażu programu Opieki Koordynowanej w Ciąży, zwracam się do Pana Ministra o wzięcie pod uwagę stanowiska położnych w/w sprawie.
Według Ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym i niezależnym, dzięki czemu położne mogą otwierać swoje własne praktyki i samodzielnie podpisywać kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Według położnych obecne dążenia resortu zmierzają do zabrania położnym tej samodzielności, na którą pracowały przez wiele lat. Projekt opieki koordynowanej szczytnie zakładają, że położne będą partnerkami lekarzy, szpitali i tak utworzonych konsorcjów, ale zasady takiego typu opieki jasno dają wolno rękę szpitalom i personelowi lekarskiemu na podział środków pieniężnych wg własnego uznania, co będzie miało wpływ na wynagrodzenie położnych. Położne od wielu lat walczą o godziwe wynagrodzenie i swoją pozycje zawodową. Z dużym niepokojem położne przyjmują fakt, że tzw. Opieka Koordynowana zwęża wybór pacjentkom tylko do tych położnych jakie oferuje konsorcjum. A najważniejsze jest wolne prawo wyboru pacjentki, proponowane zmiany ograniczają jej wybór, dostęp oraz jakość usług. Standardy Opieki Okołoporodowej stanowią kluczowy dokument współpracy położnej i kobiety w okresie okołoporodowym.
Szanowny Panie Ministrze mając na uwadze dobro pacjentów oraz jakość wykonywanych usług i poszanowanie dla zawodu położnej, proszę o wzięcie pod uwagę stanowiska położnych.

Z wyrazami szacunku,
Prof. Alicja Chybicka
Poseł na Sejm RP

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 49