Czy Wrocław, dobrze zorganizowane miasto to realny plan?
sobota, 04 marca 2017 21:10

Prof. Alicja Chybicka udzieliła pierwszego wywiadu w roli przyszłej kandydatki na prezydenta. Jak podkreśliła, rozpoczęły się konsultacje jej kandydatury z innymi partnerami potencjalnej jednej, wspólnej listy, dlatego woli określenie, że jest "kandydatką na kandydata".

Echo24 Pani profesor wskazała swoje priorytety #ProgramdlaWrocławia: walka ze smogiem, usprawnienie komunikacji publicznej, ale przede wszystkim rozmowę i wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, tak aby Wrocław był dobrze zorganizowanym miastem dla ludzi. Zachęcamy do obejrzenia wywiadu i udostępniania linku na swoich FB.

Zachęcmy do przeczytania zakresu programu do konsultacji, klikając w link:http://bit.ly/2mXN91m

 
Komisja Zdrowia 25.01.2017
środa, 25 stycznia 2017 00:00

25 stycznia br. Komisja Zdrowia przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1098).

 

Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ? Piotr Warczyński.

 

Projekt ma na celu modyfikację tzw. pakietu onkologicznego, w szczególności uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) oraz uproszczenie karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania, a także przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uprawnienia w postaci ogłaszania w drodze obwieszczenia zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny.


Komisja przyjęła sprawozdanie.

 
Lista Stu: prof. A.Chybicka i H. Skarżyński
wtorek, 17 stycznia 2017 20:36

W czternastej edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję ?Pulsu Medycyny? prof. Alicja Chybicka i prof. Henryk Skarżyński zostali wyróżnieni jako postacie, które wywarły największy pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia i polską medycynę w 2016 roku.

 

?Nasza Lista powstaje raz w roku, stanowiąc swoiste podsumowanie wydarzeń oraz barometr nastrojów. Prosimy członków jury o ocenę dokonań danej osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jej pozytywnego wpływu na rozwój medycyny czy też zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jest dzięki temu miejsce na subiektywizm opinii w odniesieniu do decyzji organizacyjnych lub osiągnięć naukowych. Mamy też możliwość zbadania, jak są oceniane kolejne zmiany i czy w opinii środowiska pozytywnie wpływają na polską służbę zdrowia? ? mówi Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny ?Pulsu Medycyny?.

 

Jurorzy oceniali osiągnięcia osób nominowanych w zakresie: leczenia, wprowadzania rewolucyjnych technologii i zabiegów do praktyki lekarskiej, wytyczania nowych kierunków rozwoju polskiej medycyny. Brali także pod uwagę wpływ poszczególnych osób na zmiany ustawowe, organizację i zasady działania systemu. Wyłoniono dwóch liderów:

? prof. Alicję Chybicką jako osobę mającą największy wpływ na kształtowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.

? prof. Henryka Skarżyńskiego, który utrzymał pierwsze miejsce na czele listy w kategorii medycznej.

 

Prof. Alicja Chybicka, pediatra onkolog, która chorym dzieciom poświęciła całe swoje zawodowe życie, od 5 lat dzieli swój czas między wrocławską Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej a parlamentem. ?Dzieci są naszą przyszłością i to dla nich zgodziłam się zostać politykiem. Zostałam o to poproszona i pomyślałam, że może uda mi się coś systemowo dla wszystkich dzieci w Polsce zrobić? ? mówi w wywiadzie dla ?Pulsu Medycyny?. Jak znajduje na to wszystko czas? Kiedy dzień zaczyna się najpóźniej o 4.30, automatycznie jest on dużo dłuższy...

 

Czytaj całość: pulsmedycyny.pl

 
Komisja Zdrowia 17.01.2017
wtorek, 17 stycznia 2017 00:00

Komisja Zdrowia /ZDR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, na wniosek grupy posłów, zaopiniowała dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126).
Poseł wnioskodawca ? poseł Waldemar Buda przedstawił projekt ustawy.
Projekt z druku nr 1126 ma przeciwdziałać monopolizacji rynku aptek, likwidacji aptek indywidualnych, degradacji roli farmaceuty oraz wywozowi leków refundowanych za granicę.
Przedstawiciele podmiotów działających na rynku aptecznym przedstawili swoje stanowiska.
Posłowie podczas dyskusji zwrócili uwagę na przepisy dotyczące obowiązywania:
- limitu aptek przypadających dla jednego farmaceutę lub spółkę (maksymalnie 4 apteki),
- limitu mieszkańców przypadających na jedną aptekę (co najmniej 3000 osób),
- limitu odległości planowanej apteki od najbliższej apteki ogólnodostępnej (co najmniej 500 metrów).
Posłowie omówili wpływ całego projektu ustawy na rynek apteczny oraz na pacjentów. Jednocześnie zwrócili uwagę na nielegalny wywóz leków refundowanych.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt z druku 1126.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ? Piotr Łanda.

 
Zawsze jestem gotowa, aby wesprzeć projekty Platformy Obywatelskiej
poniedziałek, 16 stycznia 2017 20:53

Wybory prezydenta Wrocławia 2018 i szykowany przez PiS zamach na polską samorządność - to tematy, którym była poświęcona konferencja prasowa w siedzibie wrocławskiej PO. Z dziennikarzami spotkał się przewodniczący partii Grzegorz Schetyna i prof. Alicja Chybicka.

 

W wyborach samorządowych w 2018 r. we Wrocławiu nie wystartuje Rafał Dutkiewicz, sprawujący urząd od 2002 r. Jak podsumował przewodniczący Grzegorz Schetyna, to oznacza, że za dwa lata zakończy się pewna epoka w historii Wrocławia.

 

Platforma Obywatelska wystawi w tych wyborach własnego kandydata. Nazwisko osoby, która weźmie udział w wyścigu wyborczym, zostanie wyłonione po konsultacjach społecznych. Obejmą one ruchy miejskie, rady osiedla, organizacje pozarządowe i inne grupy zaangażowane w życie polityczne Wrocławia.

 

- Wszystko po to, aby nasz kandydat miał jak najszersze poparcie wielu środowisk we Wrocławiu - tłumaczył przewodniczący Grzegorz Schetyna. Lider PO wypowiadał się z uznaniem o pracy prof. Alicji Chybickiej: zarówno dla Wrocławia i pacjentów, którymi się opiekuje jako lekarz, jak też w Sejmie.

 

Prof. Alicja Chybicka powiedziała zaś, pytana o swój ewentualny start w wyborach prezydenta Wrocławia jako kandydatka PO: - Trwają rozmowy w tej sprawie. Zawsze jestem gotowa, aby wesprzeć projekty Platformy Obywatelskiej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 52