Ruszyła budowa "Breast Unit" - Centrum Leczenia Chorób Piersi
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 00:00

W Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu rozpoczęła się budowa pierwszego w regionie Breast Unitu - nowoczesnego Centrum Leczenia Chorób Piersi. Oddział szpitalny przyjmie pierwsze Pacjentki w styczniu 2017 roku. W uroczystym podpisaniu Aktu erekcyjnego upamiętniającego wmurowanie kamienia węgielnego udział wziął marszałek Cezary Przybylski, Jerzy Michalak, członek zarządu województwa odpowiedzialny za dolnośląską służbę zdrowia, Profesor Alicja Chybicka, Metropolita Wrocławski Arcybiskup Józef Kupny oraz lekarze, personel medyczny i pacjentki Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

 

Breast Unit to kompleksowe leczenie nowotworów piersi na wszystkich etapach choroby: od samej diagnozy i konsultacji interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, po operację, radioterapię, chemioterapię, wsparcie fizjoterapeuty i psychologa aż do kontroli po całym procesie terapeutycznym. Ośrodki tego typu funkcjonują powszechnie już w wielu krajach UE, w Polsce dopiero się tworzą.

 

- Samorząd województwa ma bardzo ambitny plan inwestycyjny w obszarze ochrony zdrowia, w tym w szczególności w odniesieniu do leczenia chorób onkologicznych. Breast Unit to jeden z pierwszych elementów tego planu. Docelowym rozwiązaniem będzie budowa Nowego Szpitala Onkologicznego, nad którą już pracujemy - mówił marszałek Cezary Przybylski.

 

Na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy pl. Hirszfelda trwa budowa modułu, w którym będzie Centrum Chorób Piersi. W nowym budynku będzie się mieścić m.in. oddział szpitalny z komfortowymi salami dla pacjentek, poradnia z gabinetami zabiegowymi i konsultacyjnymi oraz dział diagnostyki obrazowej i małoinwazyjnej chorób piersi. Centrum Chorób Piersi będzie też wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny – m.in. dwa mammografy cyfrowe. W planach jest także stosowanie zaawansowanych technik leczenia – np. radioterapii śródoperacyjnej.

 

Chodzi o to, by kobieta z podejrzeniem choroby nowotworowej piersi była leczona w sposób kompleksowy na każdym etapie choroby. Od diagnozy, po operację, radioterapię, chemioterapię, operację plastyczną. Ma uzyskiwać również wsparcie psychologiczne i szybko wracać do zdrowia dzięki fizjoterapii. A wszystko pod jednym dachem i w krótkim czasie - powiedział Jerzy Michalak, członek zarządu województwa odpowiedzialny za ochronę zdrowia.

 

Pacjentką od początku zajmuje się zespół specjalistów: chirurg onkolog, radiolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, patomorfolog, fizjoterapeuta i psycholog. W takim systemie pacjentka z podejrzeniem raka piersi powinna w ciągu kilku tygodni mieć potwierdzoną diagnozę i ustalony plan kompleksowego leczenia. Dlatego w nowym Centrum Chorób Piersi w DCO zapewnione będzie szybsze leczenie – od momentu zakończenia diagnostyki pogłębionej do operacji minie nie więcej niż 14 dni.

- Mamy doskonały zespół specjalistów i nowoczesny sprzęt. Brakowało nam jedynie nowego oddziału. Powstanie Breast Unit to pierwszy etap budowy nowego centrum onkologicznego we Wrocławiu. Chcemy już teraz zapewnić lepsze warunki leczenia naszym pacjentkom, dlatego zdecydowaliśmy się dobudować specjalny moduł do starego szpitala przy pl. Hirszfelda - mówił dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCO.

 

Koszt inwestycji, to około 25 mln złotych.

 

źródło: umwd.pl

 
Uroczyste Zgromadzenie Narodowe z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i początków Państwa Polskiego
piątek, 15 kwietnia 2016 20:24

W Poznaniu odbyło się dziś pierwsze w historii wyjazdowe posiedzenie Zgromadzenie Narodowego, zorganizowane dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i początków polskiej państwowości. Przed połączonymi Izbami parlamentu oraz licznie zgromadzonymi gośćmi z kraju i zagranicy specjalne orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. - W 966 roku dokonało się jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach Polski i Polaków. Książę poznański i gnieźnieński Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając obrady w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym.

W swoim wystąpieniu marszałek Sejmu podkreślił, że decyzja Mieszka I zmieniła na wieki ład moralny, życie codzienne i publiczne oraz stosunki społeczne na naszych ziemiach. - Państwo Polskie oraz jego mieszkańcy zostali wówczas trwale połączeni z chrześcijańską Europą oraz Rzymem - stolicą papiestwa i centrum cywilizacji europejskiej. Losy Polski i Polaków zostały powiązane z dziejami Kościoła powszechnego - przypomniał Marek Kuchciński. Jak dodał, Kościół stał się instytucją, na której została oparta budowa państwa i narodu. - Polacy walcząc o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą bronili równocześnie wiary i Kościoła (…) - mówił marszałek Kuchciński. Wskazał na symbole polskiej pamięci historycznej mocno zakorzenione w chrześcijaństwie, wśród których wymienił bitwę pod Wiedniem z 1683 r. i bitwę pod Warszawą w 1920 r.

Marek Kuchciński mówił także o obecnym znaczeniu wiary rzymskokatolickiej, nadającej tożsamość Polakom, polskiej wspólnocie i rodzinom nie tylko w skali państwa, ale i poza jego granicami. Jak powiedział, „władze niepodległej Rzeczpospolitej wywodzące się z tradycji Solidarnościowej sięgają dzisiaj do fundamentów naszej państwowości, nierozłącznie związanej z chrześcijaństwem”. - Łączy nas, współczesnych Polaków, przekonanie, że zarówno chrzest dokonany w 966 r., jak i Millenium obchodzone w 1966 r., są kamieniami milowymi w naszych dziejach, wyrazem historycznej mądrości, sukcesu i odpowiedzialności za Państwo oraz jego mieszkańców – zaznaczył.

Podczas historycznego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego marszałek Senatu Stanisław Karczewski uroczyście odczytał tekst uchwał w 1050. rocznicę Chrztu Polski, podjętych wcześniej przez Sejm i Senat - pełny tekst dokumentu.

O wielkim znaczeniu chrztu i chrześcijańskiego dziedzictwa dla kształtowania losów Polski i Polaków mówił w swoim orędziu prezydent Andrzej Duda. - Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego (...). Decyzja naszego pierwszego, historycznego władcy zdecydowała o całej, późniejszej przyszłości naszego kraju - podkreślił. Prezydent zaznaczył, że w 966 r. Polska narodziła się do nowego, chrześcijańskiego życia. - Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla nas i dla siebie jako wspólnota narodowa i polityczna - powiedział Andrzej Duda.

W ocenie prezydenta przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło polską tożsamość. - Powiedzieliśmy wtedy „tak” wolności i samostanowieniu. Powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo, tworzyć je, bronić, a gdy trzeba ginąć za nie – mówił Andrzej Duda. Jak dodał prezydent, udało się zbudować wspólnotę „na fundamencie wiary, która od tego czasu wrosła na stałe w naszą tożsamość, stając się w procesie dziejów często najważniejszą i ostatnią tarczą wolności i solidarności”.

Przyjęcie chrztu przez naszych przodków było, w opinii Andrzeja Dudy, rdzeniem, wokół którego kształtował się wspaniały polski naród. Prezydent określił rok 966 „najważniejszą cezurą w naszych dziejach”, zaś trwające obecnie obchody jubileuszowe „świętowaniem 1050. urodzin naszego narodu i ojczyzny”. - To wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości. I będziemy je kontynuować przez kolejne miesiące w całym kraju. Jego kulminacją stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce ojca świętego papieża Franciszka i Światowe Dni Młodzieży – mówił prezydent.

- Drzemie w nas olbrzymia moc, której źródłem jest właśnie wspólna tożsamość narodowa, chrześcijańska. Moc, która kilkakroć w ostatnich stuleciach ujawniała się w naszej historii. Moc, która pomagała nam przetrwać najgorsze doświadczenia, utratę wolności obywatelskich i niepodległego państwa, próby wynarodowienia i dechrystianizacji. Moc, dzięki której w konfrontacji z nieprzyjaciółmi, zaborcami, okupantami potrafiliśmy zwyciężyć i wyjść z tych doświadczeń jeszcze silniejsi i jeszcze bardziej zjednoczeni - podkreślał Andrzej Duda. Z tego niezłomnego ducha narodowego, jak zaznaczył, Polacy zawsze byli, są i będą dumni, i chcą z tego bogactwa dalej czerpać.

W swoim wystąpieniu prezydent przywołał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział on przed wejściem Polski do Unii Europejskiej: „Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy”. - Dlatego też oddając hołd naszym dalekowzrocznym poprzednikom sprzed 1050 lat, pragnę z całą mocą wyrazić przekonanie, że idąc za wskazaniem naszego wielkiego rodaka, Polska jest i pozostanie wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, w nim mamy bowiem wypróbowany, mocny fundament dla przyszłości – zaznaczył Andrzej Duda.

Według prezydenta Dudy wejście w krąg cywilizacji chrześcijańskiej w obrządku łacińskim było prawdziwym przełomem. - Trzy filary tej cywilizacji stały się też filarami polskiej tożsamości i kultury - powiedział. Wśród tych filarów Andrzej Duda wymienił grecką filozofię, umiłowanie mądrości, prymat obiektywnej prawdy oraz precyzyjne narzędzia poznawania i analizowania rzeczywistości. Drugi fundament to zdaniem prezydenta rzymska myśl prawna i ustrojowa, idea rządów prawa, koncepcja republiki oraz etos obywatelski. Natomiast trzeci filar wymieniony przez Andrzeja Dudę to Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia.

- Nie jesteśmy tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji i naszej kultury. Mamy obowiązek budowania silnego państwa, także jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając się na tym, na czym wyrośliśmy, na czym nas wychowano (…) – tłumaczył Andrzej Duda. Przypomniał, że „wychowano nas w tradycji budowania silnej Polski, nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń”. - Głęboko wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu – podkreślił prezydent.

W dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, obok głowy państwa i parlamentarzystów, uczestniczyli także m.in.: Rada Ministrów z premier Beatą Szydło na czele, członkowie Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - metropolity poznańskiego, kardynał Pietro Parolin - sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej i legat papieski oraz przedstawiciele najważniejszych polskich instytucji państwowych, parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Polonii.

Po uroczystym posiedzeniu uczestnicy wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl”, skomponowanego specjalnie na tę uroczystość. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich została także odsłonięta tablica upamiętniająca wyjątkowe obrady Zgromadzenia Narodowego – w ceremonii wziął udział m.in. prezydent RP oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.

W ramach obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym marszałek Sejmu Marek Kuchciński, będą jeszcze uczestniczyć m.in. w uroczystej Mszy św. w Katedrze Poznańskiej.

 
Kobiety Medycyny 2016
czwartek, 07 kwietnia 2016 00:00

7 kwietnia br. w siedzibie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” spotkały się laureatki i uczestniczki tegorocznego plebiscytu „Kobiety Medycyny 2016. Na spotkanie przybyły też laureatki plebiscytu z 2015 roku.

„Mamy ogromną przyjemność gościć wszystkie Panie w naszej fundacji. Tak naprawdę ramy tego pomieszczenia są zbyt małe, by zmieściły się w nich wszystkie osoby, które codziennie walczą o zdrowie i życie pacjentów. Jest mi niezwykle miło, że mam przyjemność patronować plebiscytowi, w którym wybierane są kobiety wybitne” – powitała uczestniczki spotkania prezeska Fundacji i patronka honorowa konkursu Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

W tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, na 31 nominowanych pań czytelnicy „Portali Medycznych” – lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, przedstawiciele innych zawodów medycznych oraz pacjenci – oddali w sumie ponad 12 tysięcy głosów.

„Wybór był naprawdę trudny, bo każda z nominowanych przez naszą redakcję pań jest wyjątkowa i w pełni zasługuje na tytuł Kobiety Medycyny 2016 – podsumowała Ewa Szarkowska, redaktor naczelna „Portali Medycznych”. Przypomniała, że głosowanie trwało od 6 lutego do 6 marca, a jego wyniki zostały tradycyjnie ogłoszone w przeddzień Dnia Kobiet.

„Pielęgniarstwo jest jak powietrze – nie widać go, nie czuć, a nie da się bez niego żyć – była prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i zwyciężczyni konkursu Grażyna Rogala-Pawelczyk, przywołała słowa swojej starszej koleżanki z Wydziału Pielęgniarskiego UM w Lublinie. Nawiązując do swoich obecnych obowiązków naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, stwierdziła, że łatwiej być prezesem 300-tysięcznego samorządu, aniżeli rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, który musi stanąć przed pielęgniarką czy położną i powiedzieć jej, że popełniła błąd i musi ponieść tego konsekwencje.

Joanna Zabielska-Cieciuch, kierownik NZOZ „Przychodnia Rodzinna” w Białymstoku i ekspertka Porozumienia Zielonogórskiego zajęła w tegorocznym konkursie II miejsce. Odbierając dyplom przyznała, że dzięki plebiscytowi „Kobiety Medycyny” usłyszała wiele ciepłych słów od lekarzy, których osobiście nie zna, a oni znają ją z publicznych wystąpień.

„Pacjenci również mnie zaskoczyli, bo to od nich dowiedziałam się o swojej nominacji. Widać śledzą internet, a w szczególności „Portale Medyczne” – stwierdziła Joanna Zabielska-Cieciuch.

Prof. Maria Respondek-Liberska, twórczyni polskiego modelu kardiologii prenatalnej i jej propagatorka, na co dzień kierująca Zakładem Kardiologii Prenatalnej ICZMP oraz Zakładem Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UM w Łodzi, zdobywczyni III miejsca podkreśliła, że już sama nominacja do tego konkursu była dla niej ogromnym zaszczytem.

„Byłam przekonana, że zajmę w nim ostatnie miejsce. Miejsce na podium to tak naprawdę wyróżnienie dla kardiologii prenatalnej, dzięki której żyje cała rzesza noworodków, które bez niej umarłyby gdzieś w małych szpitalach lub w czasie szczepień. Dopiero w trakcie sekcji okazałoby się, że przyczyną ich śmierci jest wada wrodzona serca, która u noworodków nie daje żadnych objawów klinicznych. Rolą kardiologii prenatalnej jest znalezienie tych wad i rozpoczęcie leczenia”– powiedziała prof. Respondek-Liberska. Przyznała, że jej marzeniem jest stworzenie w Polsce pierwszej europejskiej kliniki kardiologii prenatalnej.

W gronie laureatek plebiscytu „Kobiety Medycyny 2016” znalazły się również Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej oraz Bożena Janicka, prezes Wielkopolskiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Po raz pierwszy w historii plebiscytu przyznano w tym roku specjalne wyróżnienie – tytuł honorowy Kobiety Medycyny 2016. Otrzymała je dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska, współzałożycielka i wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu.

"To spiritus movens zmian w naszych działaniach" – powiedziała o dr Jakrzewskiej-Sawińskiej Jolanta Kwaśniewska, wyjaśniając, że to pod jej wpływem Fundacja „Porozumienie Bez Barier”, zajmująca się do tej pory głównie dziećmi i młodzieżą, w centrum swoich zainteresowań postawiła teraz seniorów. – Panią Annę poznałam pięć lat temu. Jest osobą niezwykłą i niezłomną. To ona zmieniła mój sposób myślenia i przekonała do zajęcia się grupą osób mających ogromne doświadczenie życiowe i kompetencje, lecz w Polsce zapomnianą”- dodała.

Laureatka honorowego tytułu, mimo 87 lat, jest niezwykle aktywna. Kieruje Wielkopolskim Hospicjum Domowym dla Dzieci i Dorosłych, jest też kierownikiem medycznym Poradni Geriatrycznej w Poznaniu. Z jej inicjatywy powstaje pierwsze w Polsce hospicjum dla starszych osób, w którym pobyt nie będzie uzależniony od konkretnego schorzenia (NFZ finansuje tylko hospicja onkologiczne). Swoje sukcesu zawdzięcza, jak twierdzi, szczęściu do ludzi.

„Mam wspaniały zespół. Pracują ze mną emerytowani profesorowie, wspaniali lekarze, i wspólnie robimy to wszystko. Wiele rzeczy udało nam się zrobić również dzięki Pani ogromnej życzliwości, bo doskonale Pani wie, że starsi ludzie są w Polsce dyskryminowani” – zwróciła się do Jolanty Kwaśniewskiej dr Jakrzewska-Sawińska.

Partnerem plebiscytu Kobiety Medycyny 2016 i fundatorem upominków dla laureatek była marka Pharmaceris.

 

źródło: portalemedyczne.pl

 
750 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA 25 LECIE FUNDACJI
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 00:00

750 tysięcy zł dla dzieci chorych na raka w jeden wieczór! Takie cuda są możliwe tylko dzięki Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, która z myślą o swoich małych podopiecznych zorganizowała siódmy już charytatywny Koncert Nadziei. W ten sposób świętowała swoje 25-lecie!

 

Relacja i zdjęcia z Koncertu: naratunek.org

 
Wesołego Alleluja!
piątek, 25 marca 2016 16:46

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 38