Polska Seniora - dolnośląskie konsultacje
poniedziałek, 12 lutego 2018 18:23

a1212W październiku ubiegłego roku Platforma Obywatelska przedstawiła założenia swojego programu dla seniorów. Od tego czasu w całej Polsce trwają konsultacje tego programu. Przyszłość Polski to dobra i skuteczna polityka senioralna.


Program Polsk Seniora opiera się na 3 filarach: Godne życie seniora, aktywne życie seniora i zdrowe życie seniora. W ramach tych trzech filarów przygotowaliśmy szereg rozwiązań mających zapewnić lepsze życie osób w kwiecie wieku.

 

Zespół posłanek i senatorek Platformy Obywatelskiej zaangażowanych w ten projekt jest w podróży i cały czas konsultuje nasze propozycje z samymi seniorami. Dotychczas spotkania odbyły się w 5 województwach: wielkopolski, kujawsko-pomorski, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolski, spotkaliśmy się z seniorami w 19 miejscowościach. W spotkania uczestniczyło blisko 1400 osób. W najbliższych dniach odbędą się spotkania w kolejnych województwach, dolnośląskim i opolskim.


Warto przypomnieć, że to rząd Platformy Obywatelskiej, jako pierwszy w historii Polski pochylił się nad kwestią godnego życia seniorów. Za naszych czasów powstała ramowa polityka dotycząca seniorów. Wprowadzono program Senior-Wigor w ramach, którego powstawały dzienne domy opieki dla osób starszych.