Polska bez smogu – konsultacje projektu ustawy
wtorek, 10 października 2017 00:00

Platforma Obywatelska przygotowała projekt ustawy, która, dzięki której problem zanieczyszczenia powietrza zostanie rozwiązany w sposób kompleksowy.


Prezentacja założeń ustawy „Polska bez smogu” odbyła się w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Projekt jest kompleksowy zapewnia finansowanie ochrony powietrza w wysokości 0,5% PKB co obecnie wynosi około 9 mld złotych rocznie. Wsparcie finansowe i ulgi dla osób, które zdecydują się na zmianę źródła ciepła i paliwa na bardziej ekologiczne oraz aspekt edukacyjny. W projekcie przewidziana jest również wielka inwentaryzacja wszystkich systemów grzewczych w Polsce.

Pierwsze konsultacje odbyły się w Sejmie, brali w nich udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematem ochrony środowiska. Kolejne odbyły się w szczególnym miejscu, którego problemem smogu dotyka szczególnie. W konsultacjach brali udział również eksperci, mieszkańcy i posłowie. W konsultacjach chodzi o zbudowanie szerokiego poparcia dla projektu i skorzystanie z doświadczenia innych przy pracach nad nim.

 

Po cyklu konsultacji złożymy projekt w Sejmie, prace nad nim będą testem dla PiS czy naprawdę chcą rozwiązywać problemy Polaków czy tylko zajmować się demagogią. Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stornie Szefowej Gabinetu Środowiska w Gabinecie Cieni posłanki Gabrieli Lenartowicz.