Komisja Zdrowia 17.01.2017
wtorek, 17 stycznia 2017 00:00

Komisja Zdrowia /ZDR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, na wniosek grupy posłów, zaopiniowała dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126).
Poseł wnioskodawca ? poseł Waldemar Buda przedstawił projekt ustawy.
Projekt z druku nr 1126 ma przeciwdziałać monopolizacji rynku aptek, likwidacji aptek indywidualnych, degradacji roli farmaceuty oraz wywozowi leków refundowanych za granicę.
Przedstawiciele podmiotów działających na rynku aptecznym przedstawili swoje stanowiska.
Posłowie podczas dyskusji zwrócili uwagę na przepisy dotyczące obowiązywania:
- limitu aptek przypadających dla jednego farmaceutę lub spółkę (maksymalnie 4 apteki),
- limitu mieszkańców przypadających na jedną aptekę (co najmniej 3000 osób),
- limitu odległości planowanej apteki od najbliższej apteki ogólnodostępnej (co najmniej 500 metrów).
Posłowie omówili wpływ całego projektu ustawy na rynek apteczny oraz na pacjentów. Jednocześnie zwrócili uwagę na nielegalny wywóz leków refundowanych.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt z druku 1126.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ? Piotr Łanda.