Prof. Alicja Chybicka lekarz medycyny, była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Od lat z uporem walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta.

Nigdy nie traci wiary w pokonywaniu trudności dla dobra chorych dzieci.
Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność społeczną.

W 2001 r odznaczona Złotym Krzeżem Zasługi,

Kobieta Roku 2008 Twojego Stylu,

laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziecka

a także Orderu Uśmiechu - jedynego na świecie odznaczenia nadawanego dorosłym przez dzieci.Curriculum vitae


Imię i nazwisko:
Alicja Paulina Chybicka z domu Opolska

 

Data i miejsce urodzenia:
10.05.1951 Wałbrzych

 

Stan cywilny:
mężatka,
3 dzieci: Aleksandra 1976, Mirosław 1978, Radosław 1985,
dwoje wnuków: Jaś 2007, Hania 2009

thumb chybicka-foto-CV
   

WYKSZTAŁCENIE

 
 • wyższe medyczne, Akademia Medyczna, Wydział Lekarski 1975

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • Specjalizacje: I st.pediatrii, 9.10.1979r II st. pediatrii 2.12.1982 onkologia i hematologia dziecięca XI.2002 transplantologia kliniczna - 2004 immunologia kliniczna 2004 opieka paliatywna dziecięca 2004

Miejsce pracy:

 • od 1975 r Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej , Akademii Medycznej we Wrocławiu , ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław; kolejno asystent, adiunkt, kierownik katedry i kliniki od 2000 r.
   

PRACA NAUKOWA

 

Posiadany stopień naukowy:

 • doktor nauk medycznych 22.06.1979

Tytuł pracy doktorskiej:

 • Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej - 1979

Tytuł pracy habilitacyjnej:

 • Badanie cytokin i wykorzystanie ich biologicznych właściwości w leczeniu nowotworów u dzieci - 1994
 • Profesor Nauk Medycznych 19.05.1999

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów od 1975 /od 1996-2001/ przewodnicząca Oddz. Dolnośląskiego
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne od 1995 - członek Zarządu Dolnośląskiego, od 25.05.2007 r Prezes Zarządu Głównego
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej; od 1991, członek Zarządu Ogólnopolskiego
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie-członek Polskie Towarzystwo Onkologiczne-członek
 • American Society of Hematology-członek
 • European Bone Marrow Transplantation- EBMT-członek
 • International Society of Experimental Hematology ISEH- członek
 • European Hematology Asociation, EHA - członek
 • European Academy of Pediatric EAP - członek

Dorobek naukowy:

 • Za lata 1978 ? 2010, Impact factor za pełne prace: 57,7; za streszczenia: 588,134.
 • Liczba cytowań wg Web of Science: 161
 • Promotor 15 ukończonych doktoratów
 • Opiekun 3 zakończonych habilitacji

Liczba punktów: 1974,65

Autor i współautor ponad 500 publikacji z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji komórek macierzystych, terapii genowej.

 

Podręczniki:

 • Onkologia i hematologia dziecięca. T.1; red. nauk. Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska; Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2008; s.305-319
 • Od objawu do nowotworu: wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci; red. Alicja Chybicka; Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2009; s.95-98
   
PEŁNIONE FUNKCJE  
 • W latach od 2000 - 2008 r. przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych
 • Koordynator Międzynarodowego Kursu Onkologii organizowanego w ramach Wspólnoty Europejskiej ERASMUS ? 1999 i 2000.
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ? od maja 2007.
 • Przewodnicząca Komisji Onkologii Wieku Rozwojowego PAN ? od 2003 r.
 • Członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministerze Zdrowia od 13.12.2001r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu
   
WYRÓŻNIENIA  
 • Indywidualna nagroda Ministra Zdrowia za całokształt dorobku organizacyjnego i dydaktycznego na rzecz Akademii Medycznej ? lipiec 2006.
 • Kawaler Orderu Uśmiechu; grudzień 2006.
 • Medal Edukacji Narodowej 2007
 • Złoty Krzyż Zasługi 2007
 • Tytuł Kobiety Roku 2008 miesięcznika Twój Styl
 • Wielokrotnie nagrody JM Rektora AM we Wrocławiu
 • Złoty Krzyż za Zasługi dla Policji 2010/2011
 • Złoty Krzyż Królestwa Norwegii I klasy
 • Ambasador Życzliwości - wrzesień 2011