Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wniesie o jej odrzucenie. Zastrzeżenia zgłoszono m.in. do trybu jej uchwalenia; chodzi o przyjęte podczas drugiego czytania poprawki likwidujące Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które mogą zostać uznane za niezgodne z konstytucją. Mniejszość komisji zaproponuje przyjęcie noweli bez poprawek.

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wziął udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.  W uroczystościach uczestniczyli ocaleni z obozu, delegacje ponad 60 państw – w tym prezydenci Polski, Izraela, Niemiec, Ukrainy, Litwy i Słowacji oraz belgijska para królewska, szefowie parlamentów i rządów.

Izba 51 głosami, przy 48 przeciw, odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Nowela wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za kwestionowanie stosunku służbowego innego sędziego czy skuteczności jego powołania.

Z inicjatywy Wicemarszałka Michała Kamińskiego w Senacie 24 stycznia 2020 r. odbył się noworoczny koncert kolęd w wykonaniu chóru dziewczęcego Il Canto Magnificat. Wśród gości obecni byli  Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, samorządowcy.

17 stycznia 2020 r. zakończyło się 3. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 7 ustaw. Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, a do 3 ustaw wprowadziła poprawki. Podjęła też 3 uchwały okolicznościowe. Senat wybrał ponadto senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Bogdana Zdrojewskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa i zmienił składy swoich komisji.