4 lutego odbyły się senackie komisje zdrowia i środowiska. Przedmiotem obrad były m.in. koronawirus oraz problemy samorządów z gospodarką odpadami.

Mamy w Senacie świadomość, że nie można godzić się nad podkopywanie filarów demokracji, bo na nich jest oparta przynależność Polski do wolnego świata – powiedział  Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki podczas dorocznego spotkania noworocznego z Korpusem Dyplomatycznym.

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wziął udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.  W uroczystościach uczestniczyli ocaleni z obozu, delegacje ponad 60 państw – w tym prezydenci Polski, Izraela, Niemiec, Ukrainy, Litwy i Słowacji oraz belgijska para królewska, szefowie parlamentów i rządów.

Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wniesie o jej odrzucenie. Zastrzeżenia zgłoszono m.in. do trybu jej uchwalenia; chodzi o przyjęte podczas drugiego czytania poprawki likwidujące Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które mogą zostać uznane za niezgodne z konstytucją. Mniejszość komisji zaproponuje przyjęcie noweli bez poprawek.

Z inicjatywy Wicemarszałka Michała Kamińskiego w Senacie 24 stycznia 2020 r. odbył się noworoczny koncert kolęd w wykonaniu chóru dziewczęcego Il Canto Magnificat. Wśród gości obecni byli  Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, samorządowcy.