Senatorowie na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia 11 marca 2020 r. podjęli decyzję o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Z punktu widzenia historii samorządu w Polsce ostatnie 30 lat zostanie ocenione jako najlepszy okres w III RP” – powiedział senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i prezes Związku Miast Polskich, otwierając 10 marca 2020 r. w Senacie konferencję „30. rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym”. Zorganizowała ją Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, aby upamiętnić uchwalenie 8 marca w 1990 r. – z inicjatywy Senatu I kadencji – pierwszej ustawy samorządowej.

Tłumnie i radośnie zainaugurowaliśmy Obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu. Oprawy uroczystości nadała Aula Leopoldina UWr, wypełniona licznymi gośćmi.

Konferencja prasowa dotycząca poprawek budżetowych zgłoszonych przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej oraz zachowaniu posłanki Joanny Lichockiej na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

7 lutego 2020 r. zakończyło się 4. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 15 ustaw. Izba odrzuciła 4 ustawy, 3 przyjęła bez poprawek, a do 8 wprowadziła zmiany. Senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęli uchwałę okolicznościową.