Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.          AKCEPTUJĘ

REZOLUCJA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w sprawie sytuacji w Republice Białorusi

§ 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej,

 

mając na względzie:

 

– prawo narodów do samostanowienia,

– znaczenie wolności i solidarności w polskiej i europejskiej kulturze politycznej,

– prawo obywateli do udziału w demokratycznych wyborach, do wolności zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów,

– obowiązek poszanowania i przestrzegania praw człowieka,

– wartość dialogu i szacunku wobec odmienności poglądów politycznych,

– znaczenie praw i wolności niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,

– istotę i znaczenie wolnych mediów, a także prawo do rzetelnej informacji;

 

zwracając uwagę na:

– aspiracje Narodu Białoruskiego do godnego życia w wolnym, demokratycznym państwie,

– sytuację w Republice Białorusi w czasie ostatnich wyborów prezydenckich,

– skalę rozmaitych represji przed wyborami 9 sierpnia 2020 r., w ich trakcie i po nich,

– permanentne odrzucanie przez białoruską Centralną Komisję Wyborczą wszystkich sugestii i zaleceń OBWE,

– brak pozytywnych reakcji na niemalże wszystkie wezwania zawarte w rezolucjach Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2009 r., 8 września 2015 r., 24 listopada 2016 r. i 3 października 2018 r.,

– odrzucenie przez Prezydenta i rząd Republiki Białorusi apeli o wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci;

 

apeluje:

 

do Prezydenta i rządu Republiki Białorusi:

– o podjęcie dialogu z obywatelami i poszanowanie praw mniejszości,

– o zaprzestanie represji i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych w związku z ostatnimi akcjami wyborczymi,

– o poszanowanie i wykonywanie zaleceń zawartych w kolejnych rezolucjach Parlamentu Europejskiego i OBWE,

– o szacunek wobec własnych obywateli, ich aspiracji i praw;

 

do Prezydenta i rządu Rzeczypospolitej Polskiej:

– o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu przedyskutowania konsekwencji, jakie wydarzenia w Republice Białorusi niosą dla Polski,

– o przedstawienie działań, jakie Prezydent i rząd zamierzają podjąć dla wsparcia Białorusinów domagających się wolności i demokracji,

– o przedstawienie w parlamencie przygotowań do przyjęcia Białorusinów, którzy mogą szukać schronienia w Polsce w obawie o swe bezpieczeństwo, zdrowie i życie,

– o szczególne w obecnej sytuacji wsparcie dla niezależnych mediów, międzynarodowych organizacji praw człowieka, a także innych instytucji obywatelskich;

 

do organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej:

– o adekwatne do sytuacji zainteresowanie Republiką Białorusi, z wykorzystaniem wszelkich dyplomatycznych instrumentów,

– o zaangażowanie dyplomacji unijnej w działania na rzecz zakończenia przemocy i represji w Republice Białorusi, pokojowego dialogu między władzą a społeczeństwem i innymi grupami politycznymi,

– o doprowadzenie do formalnej debaty na najwyższym szczeblu władz Unii Europejskiej na temat sytuacji w Republice Białorusi,

– o pomoc represjonowanym z powodów politycznych, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnym mediom,

– o wsparcie niepodległościowych, demokratycznych aspiracji Narodu Białoruskiego oraz napiętnowanie władz białoruskich i wywarcie na nie nacisku, aby zaprzestały brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich.