Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.          AKCEPTUJĘ

Senatorowie na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia 11 marca 2020 r. podjęli decyzję o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Jestem absolutnie przekonany, że ta inicjatywa Senatu będzie służyć ograniczeniu tego zjawiska” – powiedział po ogłoszeniu wyniku głosowania senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Za podjęciem prac nad nowelizacją zagłosowało 10 senatorów, przeciw było czterech.

Propozycje zmian dotyczą czterech zagadnień, które przedstawił senator Marek Borowski (KO). Po pierwsze technicznych błędów takich jak błędy językowe, po drugie ogólnie kwestii gospodarki, po trzecie kwestii medycznych i po czwarte uprawnień rządu i administracji publicznej. Jak tłumaczył senator uprawnienia organów władzy w obowiązującej ustawie były dość silnie wzmacniane. „Niektóre były uzasadnione i związane z zagrożeniem epidemiologicznym, inne przyjęte na wyrost i niezwiązane z zagrożeniem” – powiedział senator Borowski. Zaznaczył, że są to wnioski z konsultacji m.in. z przedstawicielami przedsiębiorstw, pracowników, farmaceutów, lekarzy, branży turystycznej.

Inna poprawka związana jest z bezpieczeństwem ludzi w związku z zapisaną w ustawie możliwością zawieszenia przepisów prawa budowlanego. Zobowiązuje odpowiednie organy do wydania opinii dotyczącej kwestii bezpieczeństwa oraz sformułowania wymogów. Z kolei właściciel nieruchomości, na której prowadzone byłyby roboty budowlane będzie mógł domagać się odszkodowania za szkodę. Kolejna propozycja zmiany daje rektorowi uczelni wyższej prawo zamknięcia placówki, a nie, jak w obecnej ustawie, właściwemu ministrowi. Zaproponowano aby obwieszczenia i rozwiązania wprowadzane w celu przeciwdziałania wirusowi obowiązywały najdłużej przez 90 dni.

Senatorowie zaproponowali także definicję zdalnej pracy, którą pracodawca może zlecić pracownikowi po określeniu na jaki czas i w jakim miejscu będzie miało to miejsce. Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika informacji dotyczącej efektów jego pracy wykonywanej zdalnie. Zaproponowanie wydłużenie okresu z 14 do 21 dni za który wypłacany będzie rodzicom zasiłek opiekuńczy w czasie zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. Nowelizacja miałaby zwiększyć wysokość zasiłku opiekuńczego do 100 proc. wynagrodzenia z obecnie obowiązujących 80 proc., jak również podnieść granicę wieku dziecka z obecnie obowiązującej do 8 lat, którym będą opiekować się rodzice w przypadku zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół i którym przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy. Ponadto nowe zapisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników i organizują targi, wystawy, kongresy, działalność rozrywkową i rekreacyjną, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe i poniosą szkodę z powodu COVID-19 oraz znajdą się w trudnej sytuacji finansowej będą mogli ubiegać się o pożyczkę na bieżącą działalność.

Senat 6 marca przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy weszły w życie w niedzielę 8. marca.