Ułatwienia dla rodziców, przedsiębiorców i personelu medycznego przewiduje senacka inicjatywa zmiany ustawy, dotyczącej walki z koronawirusem. Senat przyjął w piątek, 13 marca br., i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreślił Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Senat podjął tę inicjatywę w poczuciu odpowiedzialności za sytuację w kraju. „Państwo nie może zaprzestać działalności mimo stanu zagrożenia. Mam nadzieję, że Sejm szybko te zmiany uchwali” – zaznaczył Marszałek.

Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy dotyczącej walki z koronawirusem, a także zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii wirusa COVID-19 dla polskiej gospodarki, w szczególności dla mikro- i małych przedsiębiorców. Przewiduje m.in. rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ponieśli szkodę w wyniku działań władz publicznych podjętych w celu przeciwdziałania COVID-19; preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku wystąpienia epidemii, wykonujących działalność gospodarczą w czasie zagrożenia COVID-19; możliwość czasowego zawieszenia działalności zakładu pracy, a także odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i rozłożenia ich na raty przedsiębiorcom, którzy z powodu epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Projekt określa też zasady wykonywania i kontrolowania pracy zdalnej, rozszerza grupę uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15. roku życia oraz wydłuża okres przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły.

Projekt nowelizacji umożliwia lekarzom specjalistom, wykonującym prywatną praktykę, zakup środków ochrony osobistej i biobójczych oraz innych wyrobów medycznych niezbędnych dla ochrony przed zarażeniem się koronawirusem. Zakłada ponadto systematyczne przeprowadzanie testów wśród personelu medycznego, a w razie konieczności reglamentowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych – dostarczanie ich w pierwszej kolejności nie tylko pacjentom, ale także personelowi medycznemu.

Senackim projektem ustawy zajmie się teraz Sejm.