Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.          AKCEPTUJĘ

Mamy w Senacie świadomość, że nie można godzić się nad podkopywanie filarów demokracji, bo na nich jest oparta przynależność Polski do wolnego świata – powiedział  Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki podczas dorocznego spotkania noworocznego z Korpusem Dyplomatycznym.

W przemówieniu do ambasadorów Marszałek Grodzki zwrócił uwagę, że Senat X kadencji to izba, której pozycja w polskim systemie społeczno-politycznym jest szczególna. "W wyborach, które odbyły się jesienią tego roku, Polki i Polacy zdecydowali o utworzeniu demokratycznej większości w Senacie, odwrotnej w stosunku do większości rządzącej w Sejmie. Takie rozstrzygnięcie wyborcze należy odczytywać jako wyraźną wskazówkę i zobowiązanie dla Senatu, by odegrał silniejszą niż dotąd rolę równoważącą w polskim życiu publicznym" - mówił.

Marszałek Senatu zapowiedział, że chcąc właściwie realizować zadanie powierzone przez wyborców, senatorowie X kadencji będą kształtować stanowiska Izby w poszczególnych sprawach nie tylko w oparciu o ich własną senatorską refleksję, ale także w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. Podkreślił przy tym rolę opinii płynących z Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.  Zwrócił uwagę, że pierwsza potrzeba dokonania przez Senat tej kadencji analizy zgodności ustawy z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym ujawniła się w grudniu ubiegłego roku, kiedy Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych.

"Przyjmując postawę otwartości i wrażliwości, także na krytyczne opinie odnoszące się do legislacji, Senat X kadencji będzie stał na straży nienaruszalnych filarów demokratycznego państwa prawa i wartości, jakimi są wolność, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Mamy w Izbie wyższej świadomość, że nie można godzić się nad podkopywanie filarów demokracji, bo na nich jest oparta przynależność Polski do wolnego świata" - podkreślił Marszałek Senatu. Dodał, że chciałby także, aby Senat w tej kadencji często korzystał z prawa inicjatywy ustawodawczej.

Marszałek Grodzki zapowiedział również, że w ramach współpracy wewnątrz Unii Europejskiej senatorowie będą brali udział w cyklicznych spotkaniach w gronie przedstawicieli komisji parlamentarnych izb narodowych i Parlamentu Europejskiego oraz w zgromadzeniach parlamentarnych Rady Europy, NATO, czy OBWE. Kontakty zagraniczne Izby będą też rozwijane w gronie przewodniczących parlamentów na poziomie unijnym i światowym, a także regionalnym poprzez udział w pracach takich organizacji jak Grupa Wyszehradzka, czy też Trójkąt Weimarski. Współpraca międzyparlamentarna będzie także realizowana w ramach zgromadzeń dwustronnych i trójstronnych, które Senat razem z Sejmem ma ustanowione z Litwą, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Ponadto, jak zapowiedział Marszałek Grodzki, Senat będzie dbał o stabilność i rozwój współpracy transatlantyckiej, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi.

W swoim wystąpieniu prof. Tomasz Grodzki wyraził także przekonanie, że stosunki międzynarodowe można budować w sposób prawdziwie trwały, traktując historię nie jako źródło podziałów, lecz spoiwo i przestrogę przed nakręcaniem spirali wzajemnych uprzedzeń.

"W gronie krajów członkowskich UE udało nam się w przeszłości takie trwałe więzi zbudować (...). Jednak nasz zdecydowany sprzeciw budzą próby fałszowania historii i manipulowania faktami, co niestety w ostatnich tygodniach czyniły władze Federacji Rosyjskiej usiłujące w przestrzeni publicznej, a nawet organizacjach międzynarodowych szkicować nową wersję odpowiedzialności za doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej" - powiedział Marszałek Senatu. Jak ocenił, tylko dystans władz Rosji do "niechlubnych czasów stalinowskich, a także rezygnacja z rewizjonizmu terytorialnego otworzą drogę do budowy nowego fundamentu sąsiedzkiego partnerstwa".

Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio złożył Marszałkowi, Prezydium Senatu, senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu noworoczne życzenia. Podkreślił też, że Korpus Dyplomatyczny uważnie i z szacunkiem patrzy na pracę izby wyższej polskiego parlamentu, a zwłaszcza na jej rolę promowania Polski w świecie i utrzymywanie łączności z Polkami i Polakami na całym świecie.

W noworocznym spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym uczestniczyli także Wicemarszałkowie Izby - Gabriela Morawska-Stanecka, Bogdan Borusewicz i Michał Kamiński, a także przewodniczący senackich komisji.